Paluu työhön -hanke

Paluu työhön -hanke

TE-toimiston työllisyyspoliittisella avustuksella rahoittama ja Tornion Työvoimalasäätiön hallinnoima kolmivuotinen projekti toimi paikallisena hankkeena Torniossa ajalla 1.4.2016 - 28.02.2019. Hankkeen kohderyhmänä olivat vähintään 12 kk työttömänä olleet ja osatyökykyiset torniolaiset työnhakijat, jotka tarvitsivat tukea työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille.

Paluu työhön –hanke hyödynsi asiakkaidensa eduksi olemassa olevia palveluita kuten palkkatukea ja työkokeilua. Tarvittavaa osaamista täydennettiin työvoimakoulutusten ja perustutkintojen lisäksi räätälöidyillä ratkaisuilla; oppisopimuksilla ja opinnollistamisella. Asiakkaalle nimettiin oma työhön-/koulutusvalmentaja, joka eteni asiakkaan kanssa kohti avoimia työmarkkinoita joko suoraan tai koulutuksen kautta.

Paluu työhön - hanke tarjosi työnantajille sekä osaavan työntekijän / harjoittelijan että apua viranomaisyhteistyöhön, ja tukea työnantajille tarkoitettujen etuuksien hakemiseen, sekä yhteistyötä ja valmennusta työpaikan arkeen.

Hankkeeseen ohjautui kolmen vuoden sisällä 193 henkilöä, joiden kanssa työskentely toi tilanteeseen pysyväisluontoisen tai pysyvän ratkaisun 164 henkilölle, 84,9 %:lle ryhmästä. Asiakkaiden tilannetta tuettiin yhdellä tai useammalla hankkeessa käytössä olleilla työllistymistä edistävillä keinoilla, joita olivat:
Työsuhde

  • työllistyi 111 asiakasta, yhteensä 119 työsuhdetta
  • kahdessa kolmasosassa (79 kpl) työsuhteissa käytettiin palkkatukea, ilman palkkatukea työllistyi kolmannes
    (40 henkilöä), ja lisäksi muutamat työllistivät itse itsensä

Muu työllistymistä edistävä toiminta:

  • 36 henkilöä osallistui työkokeiluun
  • 14 henkilöä uravalmennukseen

Koulutus:

  • 35 henkilöä hakeutui suoraan oppilaitokseen
  • opinnollistamista työssä hyödynsi 42 henkilöä
  • korttikoulutuksia hankittiin 101 kappaletta

Muut ohjautumiset:

  • hankkeeseen osallistuneista ohjattiin muihin tilanteen vaatimiin palveluihin 59 henkilöäHankkeen loputtua koulutus- ja työhönvalmennus jatkuu edelleen osana Tornion Työvoimalasäätiön toimintaa. Yhteistyötä jatketaan hankkeen aikana eri toimijoiden kanssa kehittyneillä toimintatavoilla, jotka ovat helpottaneet mm. työnantajan ja tekijän tarpeiden yhteensovittamista, sekä uuden oppimista ja työhön sijoittumista. Erilaiset räätälöidyt palvelut ja ajoitukset ovat osoittautuneet todella tarpeellisiksi.


TE-palvelut
Työvoimalasäätiö

Ota rohkeasti yhteyttä:

Tuija Lindqvist, työhönvalmentaja
Puh: 040 621 4668

Varikonkatu 5
95420 Tornio


© 2020 Tornion Työvoimalasäätiö

Sähköposti: info@tyovoimalasaatio.fi tai suoraan henkilölle etunimi.sukunimi@tyovoimalasaatio.fi