Uusi väylä ammattiin 2 -projekti

Uusi väylä ammattiin 2 -projekti jatkaa ensimmäisessä ”Uusi Väylä Ammattiin” ja ”Oma Polku” – projekteissa vuosien 2009-2011 aikana aloitettua opetussuunnitelmien soveltamista käytäntöön työpajoilla ja työympäristöissä. Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus.

UVA2-projektin avulla edistetään työpajojen tarjoaman valmennuksen tunnistamista ja tunnustamista osana ammatillista koulutusta. Projektissa työpajatoimintoja tarkastellaan suhteessa ammatillisen koulutuksen vaatimuksiin sekä kehitetään työpaja-oppilaitosyhteistyötä. Projektissa syvennetään ja laajennetaan Kemi-Tornion ja Kokkolan alueilla rakennettuja toimintamalleja sekä toiminnallisesti että alueellisesti.

Työpaja-oppilaitosyhteistyöllä ja pajaympäristöjen opinnollistamisella tehostetaan valmentautujien siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Yhteistyöllä ja siitä kehittyvillä käytännöillä tuetaan ja edistetään työpajavalmennuksen sekä erilaisten oppimisympäristöjen hahmottumista suhteessa ammatilliseen koulutukseen. Projektin avulla oppilaitokset rakentavat näin lisää työkaluja ehkäistä opintojen keskeytyksiä.

Tornion Työvoimalasäätiön kumppaneina työpaja-oppilaitosyhteistyötä toteuttavat Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkotyö-säätiö, Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö, Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Seita -säätiö, Romotke -säätiö, Bovallius-ammattiopisto, Simon ja Tervolan kuntien työpajat sekä osatoteuttajana myös Meri-Lapin TE-toimisto.

Kohderyhminä ovat eri ohjaavat tahot mm. työpajoilla ja oppilaitoksissa. Projekti levittää toimintamallia myös muille alan toimijoille. Seinällisen ja seinättömän työpajan muodostamat oppimisympäristöt huomioidaan, näin projektin aikana selvitetään opinnollistamisen hyödyntämisen mahdollisuuksia muissakin kuin varsinaisissa pajojen työympäristöissä. Sekä levitystyön että mallin edelleen kehittämisen avuksi niin ikään kehitetään opinnollistamisprosessien dokumentointia.

Kohderyhmät:

  • Työpajojen henkilöstö: yksilö- ja työvalmentajat, ohjaajat, suunnittelijat ja johto säätiöissä.
  • Moniammatillisessa yhteistyöverkostossa työtään tekevät, nuoria tukevat ja ohjaavat ammattilaiset, opinto-ohjaajat, työvoimaviranomaiset, ammattiopettajat, ammatilliset erityisopettajat, sosiaaliohjaajat ja -työntekijät.

Ajankohtaista

Uusi Väylä Ammattiin 2 -päätösseminaari pidettiin 8.10.2014

Seminaaritilaisuus kokosi kuulijat Tornioon Peräpohjolan opiston historialliseen päärakennukseen. Seminaarissa kuultiin kiinnostavia esityksiä hankkeessa mukana olleilta toimijoilta ja muilta kutsutuilta puhujilta. Päätösseminaari on yksi loppuvaiheen etappi jo useamman vuoden hankepohjalta toteutetulle opinnollistamistyölle. Ykkösvaiheessa toimittiin lähinnä Kemi-Tornion alueella, mutta nyt päättyvässä kakkosvaiheessa tehtiin jo valtakunnallista työtä.

Seminaarin tapahtumapaikkana toimineen entisen kansanopiston monivaiheista historiaa valotti asiakaspalvelupäällikkö Marja-Leena Dunder. Kiitämme erityisen paljon Marja-Leenaa, että hän kertoi hienosta ympäristöstämme.

peräpohjolan opisto

Paikan esittelyn jälkeen tilaisuuden järjestäjät, Jarno ja Tarja, kertoivat hieman taustaa hankkeesta ja johdattelivat puhujat päivän teemaan (esitys 1.)

Toiminnanjohtaja Samuel Juntunen Torniosta, toimitusjohtaja Hilkka Halonen Kemistä ja erityisopettaja Minna Keisu kertoivat, miten alueen työpaja-oppilaitosyhteistyö on sujunut. Johtajien esityksistä saattoi mm. kuulla mistä on lähdetty liikkeelle ja miten on edetty tähän päivään. Minna Keisu toi lisäksi esille niitä konkreettisia tapauksia, joihin on hankkeen aikana löydetty ratkaisuja (esitys 2.)

Hans Palo esitteli valtiollisen työpajatoimijan, Samhall Ab:n, hyvin laajaa toimintaa Ruotsissa. Hansin esitys vahvisti käsitystä, että Suomessakin olisi hyvä tutustua niihin malleihin, joita naapurimaassa on jo käytössä (esitys 3.)

Opetusministeriöstä erityisavustaja Esa Suominen puolestaan tuli kertomaan valtionhallinnon ajankohtaista näkökulmaa työpajatoimintaan ja oppimiseen. Puhe oli kiinnostavaa kuultavaa (esitys 4.)

Bovallius Ammattiopistosta projektipäällikkö Eino Hietalahti ja projektityöntekijä Pia-Leena Salo taustoittivat sitä valtakunnallista työtä, jota opinnollistamisen hyväksi on tehty. (Esitys 5.) Einon esimerkit ulkomailta (matkaraportteja)ovat arvokasta tietoa mm. Suomen päättäjille, Pia-Leena valotti puolestaan valtakunnallista osaamistodistusta (mallit.)

Ecvet-expertti Virpi Spangar Oulusta kertoi, mitä ECVET -uudistus tuo tullessaan (esitys 6.) Uudistukset koskettavat etenkin osaamisen kerryttämisen tapoja.

Toimitusjohtaja Margita Lukkarinen Kokkotyösäätiöltä kertoi innoittavasti heidän säätiön innovatiivisesta toiminnasta opinnollistamisen parissa. Kokkolassa ammatillista oppilaitosta edusti puolestaan UVA2 -projektin työntekijä Marika Ahola, joka esitti mm. pajaopintoja suorittaneen opiskelijan tarinan (esitys 7.)

Opinto-ohjaaja Kati Pakarinen Lapin ammattiopistolta esitteli kiinnostavia käytännön työkaluja erityisopiskelun tarpeisiin.

Yksilövalmentaja Minna Kestilä-Suopajärvi valotti peruskouluopintojen suoritusmahdollisuuksia Eduro-säätiöllä.

Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Karen Seita-säätiöltä päätti tilaisuuden puheenvuorot omaan katsaukseen siitä, miten oppimisympäristötyö on edennyt Sodankylässä.

Kiitämme erittäin paljon kaikkia puhujia ja niitä, jotka ovat olleet hankkeen toiminnassa tavalla tai toisella mukana. Hankkeella on ollut laaja toimintasäde maantieteellisesti sekä eri hallinnonaloja sujuvasti ylittäen. Päätösseminaari oli onnistunut tilaisuus, kiitos teille!

Terveisin. Jarno Niskala ja Tarja Luukas

Yhteystiedot

Samuel Juntunen, toiminnanjohtaja
Puh: 0400 295 121

Sirpa Ylimaula, johtava yksilövalmentaja
Puh: 0400 668 546
Kauppakatu 10

Kansikuva

Tässä teoksessa käydään läpi vaiheita, joita osaamisen näkyväksi tekeminen vaatii. Esiin saatu osaaminen motivoi, tuottaa uusia ajatuksia, hyvää itsetuntoa ja vie ihmistä myös lähemmäksi työelämää.

Kukapa ei haluaisi olla osaaja.